0 %

Alexander von Agoston

B E R L I N
Maler.

Eleonora Damme

H A L L E / S A A L E
Artist

Carolin Engels

L E M G O
Bildhauer

Fred Hellmann

L E M G O
Artist

Larissa Hermanns

Detmold
Artist

Nora Blum

B E R L I N
Fotografie

Dorsten Diekmann

L E M G O
Bildhauer

Pip Cozens

B I E L E F E L D
Objektkunst

Dagmar Diekmann

L E M G O
Artist

Nils Grube

D E T M O L D
Artist

Cengiz Hartmann

D E T M O L D
Artist

Cecilia Herrero-Laffin

B I E L E F E L D
Artist

Anja Kracht

L E M G O
Artist

Wolfgang Kessler

D E T M O L D
Maler

Siggi Laffin

B I E L E F E L D
Artist

Lil und Lars und B

L E M G O
Artists

Mirka Machel

L E M G O
Artist

Rainer Nummer

D E T M O L D
Artist

Igor Oster

L E M G O
Artist

Michael Pitt

L E M G O
Fotografie

Axel Plöger

D E T M O L D
Artist

Claudia Reismann

B I E L E F E L D
Fotografie

André Sedlaczek

D E T M O L D
Cartoons

Eckhard Siekmann

L E M G O
Maler

Martin Straka

Q U E D L I N B U R G
Artist

Ernst Thevis

D E T M O L D
Artist

Christiane Thiel

L E M G O
Fotografie

Reiner Tintel

B I E L E F E L D
Artist

Christian Trzaska

L E M G O
Artist

Mesaoo Wrede

L Ü B E C K
Artist

#KUNST =KAPITAL

Alexander von Agoston

B E R L I N
Maler

Nora Blum

B E R L I N
Fotografie

Pip Cozens

B I E L E F E L D
Objektkunst

Eleonora Damme

H A L L E / S A A L E
Artist

Dagmar Diekmann

L E M G O
Artist

Dorsten Diekmann

L E M G O
Bildhauer

Carolin Engels

L E M G O
Bildhauerin

Nils Grube

D E T M O L D
Artist

Cengiz Hartmann

D E T M O L D
Artist

Fred Hellmann

L E M G O
Artist

Cecilia Herrero-Laffin

B I E L E F E L D
Artist

Larissa Hermanns

D E T M O L D
Artist

Wolfgang Kessler

D E T M O L D
Maler

Anja Kracht

LE M G O
Artist

Siggi Laffin

B I E L E F E L D
Artist

Lil und Lars und B

L E M G O
Artists

Mirka Machel

LE M G O
Artist

Rainer Nummer

D E T M O L D
Artist

Igor Oster

L E M G O
Artist

Michael Pitt

L E M G O
Fotografie

Axel Plöger

D E T M O L D
Artist

Claudia Reismann

B I E L E F E L D
Fotografie

André Sedlaczek

D E T M O L D
Cartoons

Eckhard Siekmann

L E M G O
Maler

Martin Straka

Q U E D L I N B U R G
Artist

Ernst Thevis

D E T M O L D
Artist

Christiane Thiel

L E M G O
Fotografie

Reiner Tintel

B I E L E F E L D
Artist

Christian Trzaska

L E M G O
Artist

Mesaoo Wrede

L Ü B E C K
Artist

#KUNST =KAPITAL